(Φ.Ε.Κ. τεῦχος 2 ᾿Αρ. 188, 14-4-1997):

  1. Ραδιοφωνικός Σταθμός: ᾿Εκπέμπει εἰς τήν συχνότητα 99,7 F.M. ᾿Εντεταλμένη Διευθύντρια: κ. Οὐρανία Χουλάκη, τηλ. 2810.360412. Γραμματεία: 2810. 360419. Fax 2810. 360415.
  2. Βιβλιοπωλεῖον: Πρεσβ. Ἀντώνιος Σπινθουράκης Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς. Τηλ. 2810.283141. Fax: 2810.280659.
  3. Μουσεῖο Χριστιανικῆς Τέχνης “Ἁγίας Αἰκατερίνης τῶν Σιναϊτῶν” τηλ.: 2810.336316 Δρ. Νικόλαος Γιγουρτάκης E-mail: nikgigourt@sch.gr Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς.
  4. Κέντρον ᾿Επιμορφώσεως Στελεχῶν ᾿Εκκλησίας: Διά τούς ῾Ιερεῖς, Πρεσβυτέρας, ῾Ιεροψάλτας, Κατηχητάς, ᾿Εκκλησιαστικούς Συμβούλους: Δρ. Ιωάννης Λίλης Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς.
  5. Βιβλιοθήκη: ὁ Δρ. Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς – Προϊστάμενος Γ. Ἀρχείων Κράτους.
  6. Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς: τηλ. 2810.321474. Δρ. Μιχαήλ Στρουμπάκης, πρόεδρος της Δ. Ἐπιτροπῆς. Διευθυντής· Πλαΐτης Ἀντώνιος, τηλ. 2810.335847.
  7. Πνευματικόν Κέντρον, τηλ. 2810.320931: κ. Ειρήνη Φασουλάκη Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς.
  8. Σχολή Γονέων: Δρ. Ροδούλα Ανδρουλιδάκη-Πετράκη. Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς –Σχολικός Σύμβουλος, τηλ. 6976787316.
  9. Πολυμέσων-῎Ιντερνετ: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μιχ. Μπαλτζάκης Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, τηλ. 6972 235157.
  10. Τμῆμα ῾Ιστορικοῦ Ἀρχείου ῾Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης: κ. Δημήτριος Σάββας Πρόεδρος Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, τηλ. 2810-320.931-Προϊστάμενος Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης