Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για την κατάλληλη διαμόρφωση δύο (2) αιθουσών για την υλοποίηση της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Παραδοτέο 3.4.4).

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.pdf