Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης φωτογράφου με σύμβαση έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.pdf