Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής δύο φωτογράφων οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πράξης Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 24/02/2021

ΥΔ ΑΙΤΗΣΗ.doc