Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης φωτογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη φωτογράφων