Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής μηχανικού ο οποίος θα προσληφθεί με σύμβαση έργου για τις ανάγκες της πράξης Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 09/04/2021, ώρα 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.pdf
ΥΔ ΑΙΤΗΣΗ.doc