Πρόγραμμα της Δ΄ Ψηφιακής Διημερίδας του Έργου “Ψηφιακό Αποφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων“, που υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg-VA Ελλάδα Κύπρος 2014-2020.