Ψηφιοποίηση Αρχείου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της ΚύπρουΠρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.