Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων 1.5.3, 2.5.2 & 2.5.3 της πράξης RECULT MAGNUM που υλοποιείται υπό το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.
Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.