Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσκλησης επιλογής προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «RECULT MAGNUM»

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της […]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση των παραδοτέων 1.5.3, 2.5.2 & 2.5.3

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για την […]

Εργαστήριο Ψηφιοποίησης ΕΜΙ ΙΑΚ. Ψηφιοποίσης Παλαίτυπου.

Ψηφιοποίηση Αρχείου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και […]