Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων πρόσκλησης επιλογής προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «RECULT MAGNUM»

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της […]

Δελτίο Τύπου, Β’ Τεχνική Συνάντηση Πράξεως RECULT-MAGNUM Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος, INTERREG V-A 2014 – 2020

Δελτίο ΤύπουΒ’ Τεχνική ΣυνάντησηRE-CULT MAGNUM ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα 9 Μαΐου, 2022, Ερμούπολη, ΣύροςΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Γραφεία Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς Μητροπόλεως ΣύρουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Στ. […]

Πρόσκληση επιλογής προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «RECULT MAGNUM»

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση […]

Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση των παραδοτέων 5.5.1 & 5.5.2 του Πακέτου Εργασίας 5 «Δημιουργία Ψηφιακής Περιήγησης σε Υφιστάμενα Μουσεία» και των παραδοτέων 6.5.1, 6.5.2 & 6.5.4 του Πακέτου Εργασίας 6 «Ανάπτυξη – Επεξεργασία Περιεχομένου Ψηφιακών Περιηγήσεων» στο πλαίσιο της πράξης «RECULT MAGNUM» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής […]

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μηχανικού

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης μηχανικού με σύμβαση έργου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη μηχανικού με σύμβαση έργου

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής μηχανικού ο οποίος θα προσληφθεί με σύμβαση έργου […]

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη φωτογράφων

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης φωτογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη φωτογράφων

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης φωτογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο φωτογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής δύο φωτογράφων οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση […]

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη φωτογράφου

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης φωτογράφου με σύμβαση έργου