Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μηχανικού

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης μηχανικού με σύμβαση έργου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη μηχανικού με σύμβαση έργου

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής μηχανικού ο οποίος θα προσληφθεί με σύμβαση έργου […]

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη φωτογράφων

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης φωτογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη φωτογράφων

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης φωτογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο φωτογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής δύο φωτογράφων οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση […]

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη φωτογράφου

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης φωτογράφου με σύμβαση έργου

Επαναπροκήρυξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2)

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης επαναπροκηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη φωτογράφου με σύμβαση έργου

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής ενός φωτογράφου ο οποίος θα προσληφθεί με σύμβαση έργου για τις ανάγκες της πράξης Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων

Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 27/11/2020

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2)

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού στο […]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την κατάλληλη διαμόρφωση δύο (2) αιθουσών για την υλοποίηση της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Παραδοτέο 3.4.4)

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για την […]