Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος: Δρ. Ιωάννης Λίλης, E-mail: ioanli@yahoo.gr

Μέλη:
Αἰδ. Ἐμμανουὴλ Ἀντωνακάκης,
Δρ. Ἀμαλία Γεναράκη,
Γρηγόριος Σαχίνογλου
Ἐμμανουὴλ Καραμανλάκης.

______________________

Posts not found