Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μιχ. Μπαλτζάκης, τηλ. 6972 235157

E-mail στο οποίο μπορείτε να αποστέλετε άρθρα – ανακοινώσεις – επίκαιρα- μελέτες κτλ. προς δημοσίευση στην Ιστοσελίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης, email : istoselida.iak@gmail.com

______

Posts not found