Διοικητική Διάρθρωση

Εντεταλμένη Διευθύντρια: κ. Ουρανία Χουλάκη ourania59@hotmail.com κιν.6946513918, 2810.360412
Υποδιευθυντής: κ. Ιωάννης Δαμιανάκης

Στοιχεία Επικοινωνίας Ραδιοθαλάμων: Τηλ.: 2810.360419-21, Φαξ: 2810.360415
Email:radio@iak.gr

Μέλη:
κ. Μιχαὴλ Στεφανάκης
κ. Εὐάγγελος Μαυρουδὴς
κ. Μίλτος Δαμιανάκης

Ηχολήπτης: κ. Παντελής Καλογεράκης
E-mail: panteliskalog@hotmail.gr

 


 

Posts not found