Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού της πράξης Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων που υλοποιείται υπό το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.