Έλεγχος ασφαλείας πριν το τις σηκωθεί το Drone για φωτογράφιση της Εκκλησίας για την αποτύπωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της ΚύπρουΠρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.