Στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις εθελοντών και ενεργού προσωπικού των δύο πλοηγών Μητροπόλεων. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις πιλοτικές δράσεις του έργου μας παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας στα σημεία επικοινωνίας της σελίδας μας. #aposphragisma #aposphragismadigital