Αποτύπωση στον Μικρό Άγιο Μηνάστο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της ΚύπρουΠρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.