Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής ενός φωτογράφου ο οποίος θα προσληφθεί με σύμβαση έργου για τις ανάγκες της πράξης Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων

Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 27/11/2020

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.

ΥΔ ΑΙΤΗΣΗ.doc