Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης επαναπροκηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2).

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf